NOVINKY e-mailem:

Aktuálně je registrováno velké množství odběratelů novinek.

V případě, že chcete také dostávat novinky, vepište sem, prosím, Váš e-mail:
Tenký, lehký a flexibilní materiál pro zateplení, přizpůsobivý jakékoliv kostrukci.

Maximálně rychlá pokládka a jednoduchá manipulace uspoří čas a sníží výdaje pro zateplení.

Odraz tepelného záření a odstínění elektrosmogu řadí Lupotherm mezi nejlepší izolace.

Snadné a účinné zateplení zevnitř i z venku, do podlah, střechy, na stěny i fasády vhodné pro všechny objekty.

Výpočet lambdy izolace Lu..po.Therm :

==================================================================

Výpočet tepelné vodivosti je vztažen k porovnávacímu měření in-situ (na hotových stavbách), které provedla nezisková organizace Normapme ve třech různých evropských zemích.

Test 'in-situ' je jediný správný způsob, jak změřit vlastnosti Lupothermu objektivně. Při měření Lupothermu v HotBoxu ('teplá skříň' používaná v laboratořích pro měření tepelných vlastností materiálů) dochází k obrovské degradaci jeho izolačních vlastností, protože je zde zcela eliminován odraz tepla od první vrstvy Lupothermu, absorbce tohoto odraženého tepla hmotou zdi atd. - vysvětelní je popsáno na stránce 'Jak přesně funguje'

V testech 'in-situ' se měřila spotřeba v objektech, zateplených referenčním izolantem (minerální vlnou o tloušťce 20cm) a testovacím izolantem (vícevrstvou reflexní folií o tloušťce 3cm). Z naměřených hodnot je pak možné (díky známosti tepelně izolačních vlastností referenčního izolantu) odvodit správné tepelně izolační vlastnosti testovaného izolantu.

Výsledkem testu bylo zjištění, že spotřeba v objektech, zateplených reflexní folií, byla v průměru o 11% nižší, něž v objektech zateplených minerální vlnou. Lze tedy říci, že 3cm Lupothermu izoluje lépe než 22 cm minerální vlny a k této tloušťce vlny pak stanovit i potřebnou lambdu Lupothermu.

Pro správnost výpočtu je však třeba ještě říci, že Lupotherm je vždy položen na vzduchové mezeře o tloušťce min. 2cm.
Odpor vzduchové mezery 2,5cm je 0,85 m2.K/W a je dán tímto výpočtem odporu vzduchové mezery
Přistupme k výpočtu:
Pokud je Lambda minerální vlny = 0,035 W/m.K, je celkový odpor zateplení R22cm vlny = 6,29 m2.K/W

RLpT = R22cm vlny - Rmezery 2,5cm = 6,29 - 0,85 = min.5,44 m2.K/W

Z RLpT lze pak stanovit přepočtenou Lambdu Lupothermu = d/R = 0,03 / 5,44 = max. 0,00551 W/m.K

DŮLEŽITÉ!! NIKDY však nelze říci, že Lupotherm NAHRAZUJE nějakou konkrétní tloušťku izolace.

JEHO IZOLAČNÍ VLASTNOSTI SE ZCELA ZÁSADNĚ MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA TEPELNÉM SPÁDU


Lupotherm totiž funguje na zcela jiném principu:

Čím větší je rozdíl teplot, tím účiněji Lupotherm funguje.

Jeden konkrétní příklad za všechny - zateplení 1000 litrového solárního zásobníku:
Dokud byl zásobník zateplen minerální vlnou o tloušťce 25 cm, byla teplota vody uvnitř zásobníku cca. 65°C a teplota v kotelně 40°C. Z toho lze odvodit, že 25 cm minerální vlny bylo schopno izolovat rozdíl teplot 25 K.

Když se však minerální vlna odstranila a zásobník se zaizoloval pouze Lupothermem, vzrostla teplota v zásobníku na 80°C, ale teplota v kotelně klesla na 28°C.

Z výsledku jednoduše vyplývá, že Lupotherm dokázal odizolovat více jako 50 K, takže laik by zde mohl říci, že Lupotherm nahradil více jak 50 cm minerální vlny.
V tomto případě vychází RLPT = 13,5 m2.K/W, a přepočtená Lambda: 0,0022 W/m.K. Odborník však ví, že při vyšším tepelném spádu izolační schopnost minerální vlny (nebo vln obecně) klesá, takže tento přepočet nelze brát doslovně.