NOVINKY e-mailem:

Aktuálně je registrováno velké množství odběratelů novinek.

V případě, že chcete také dostávat novinky, vepište sem, prosím, Váš e-mail:
Tenký, lehký a flexibilní materiál pro zateplení, přizpůsobivý jakékoliv kostrukci.

Maximálně rychlá pokládka a jednoduchá manipulace uspoří čas a sníží výdaje pro zateplení.

Odraz tepelného záření a odstínění elektrosmogu řadí Lupotherm mezi nejlepší izolace.

Snadné a účinné zateplení zevnitř i z venku, do podlah, střechy, na stěny i fasády vhodné pro všechny objekty.

Izolace Lupotherm - podrobné vlastnosti


Tepelně izolační vlastnosti – (tloušťka 3cm):

Rekv = 10,0 m².K/W    (přepočtená vodivost λ= 0,003 W/m.K)

Prohlášení o vlastnostech výrobku: Originál od výrobce a český překlad

Viz. také stránky: Jak přesně funguje    a    Výpočet a měření dle normy

Notice: Undefined variable: o2_text4 in /data/www/25943/lupotherm_cz/www/pages/o_lupothermu.php on line 9

Složení:

  • 8 vrstev HDPE bublinové folie (bubliny mají 4 nebo 6ti hranný tvar) zajišťující vzduchovou mezeru mezi odrazovými foliemi.

  • 5 reflexních folií s až 98% reflexí tepelného IR záření (v mezerách se teplo šíří především sáláním, které je foliemi účinně odráženo zpět)

Měrná tepelná kapacita:
Protože Lupotherm objemově sestává z 90% ze vzduchu (který má měrnou teplenou kapacitu 1004 J/kgK) a z 10% z polyethylenu (který má 1470 J/kgK), lze stanovit měrnou tepelnou kapacitu u Lupothermu poměrem na hodnotu: 1050 J/Kg.K

Požární odolnost – třída E
Bublinové folie jsou obohaceny bezhalogenovými zpomalovači hoření a jsou UV stabilní

Úder blesku
Reflexní vrstvu tvoří mikronové kuličky aluminia, které mezi sebou nejsou galvanicky spojeny a vrstva folie, na které je hliník nanesen, je navíc z obou stran zatavena v dalších dvou PP foliích.

Při úderu blesku se Lupotherm chová jako dielektrikum (elektrický izolant).

Difúzní vlastnosti

  • V provedení pro střechy je 1. vrstva (interiérová) parotěsná (Sd=1500m, µ=7 894 736) a ostatní vrstvy jsou difúzně otevřené (Sd=10m) prostřednictvím rastrového prošití T-nitěmi (rastr 0,5 x 0,5m)

  • V provedení pro fasády (označení Sd10) je Lupotherm prošit T-nitěmi přes všechny vrstvy a jeho difúzní odpor je proto velmi malý (Sd=10m). Hodnota µ se v tomto případě neuvádí (je zavádějící), protože dírkami, okolo T-nitě, jsou molekuly vodní páry schopny projít i tloušťkou 100cm při stejném tlaku, jaký je nutný pro tloušťku 3cm. Z toho důvodu se udává pouze tlak páry Sd, který difúzní odpor definuje přesně.


Ekologie
Energie na výrobu je menší než 1,3 MJ/m² (pro srovnání: EPS= 741 MJ/m², Minerální vlna= 185 MJ/m², Celulosa = 90 MJ/m², Ovčí vlna = 144 MJ/m²) - vše při tloušťce, která odpovídá R= 10 m².K/W
Zdroje: pro Lupotherm, pro ostatní izolace

Odstínění elektrosmogu
Vysoce účinné odstínění (99,99 % = 40dB) ve vysokofrekvenčním pásmu 25,9925 MHz až 6 GHz (TV, Radar, GSM). USA-Studie dokládá 50% méně leukemie u dětí, žijící v prostředí bez elektrosmogu.


Emisivita:
Vnější reflexní vrstvy odráží cca. 86% IR záření. Transmise 0%

Vnitřní reflexní vrstvy odráží až 98% IR záření. Transmise 0%

Emisivita bublinových folií: 8%, Reflexe: 6%, Transmise 86%Spektrální stupeň odrazu Rgh vzorků v závislosti na vlnové délce 1.4 µm až 35 µm, tedy celé infraspektrum


Další vlastnosti
- tenký, lehký, flexibilní a nehydroskopický
- přizpůsobivý jakékoliv konstrukci
- čistý a nezpůsobující alergii
- ze zdravotně nezávadných surovin
- maximálně jednoduchá manipulace,
- nevyvolává kožní alergie, fyziologicky nezávadný
- neobsahuje jedovaté látky, bez FCKW + FKW
- životnost 100 a více let
- plně recyklovatelný (zbylé odřezky)


Lupotherm ...

  Bytová výstavba

+

profesionální kvalita

 Lehké verze pro

 technické, komerční a zemědělské použití

 

Typ

Srovnatelné hodnoty spotřeby

v kWh jako

Lupotherm 8

běžná izolace 40 cm

Lupotherm 6

 běžná izolace 25 cm

Lupotherm 4

 běžná izolace 20 cm

Lupotherm 2  

 běžná izolace 15 cm

Tloušťka cca

 Hmotnost cca

30 mm

430 g / m²

23 mm

360 g / m²

15 mm

280 g / m²

8 mm

200 g / m²

Šířka role v cm

 Délka role v bm

150 cm

12,5 m

250 cm

12,5 m

150 cm

16 m  

250 cm

16 m

150 cm

22 m 

250 cm

22 m

150 cm

40 m   

250 cm

40 m

 m² / role

18,75 m²     

31,25 m²

24  m²   

40  m²

33 m²  

55 m²

60 m²     

100 m²

4 Role (balení) = m²

 Hmotnost balení

75 m²

40 kg   

125 m²

55 kg

96 m²

41 kg   

160  m²

68 kg

132 m²

42 kg

220 m²

70 kg

240 m²

54 kg

400 m²

90 kg


    » E-shop
.


Dárek na uvítanou -
e-book zdarma:


FENOMÉN SÁLÁNÍ
Aneb: Co se ve škole nedozvíte...kvalitní firma
20 let záruka