NOVINKY e-mailem:

Aktuálně je registrováno velké množství odběratelů novinek.

V případě, že chcete také dostávat novinky, vepište sem, prosím, Váš e-mail:
Tenký, lehký a flexibilní materiál pro zateplení, přizpůsobivý jakékoliv kostrukci.

Maximálně rychlá pokládka a jednoduchá manipulace uspoří čas a sníží výdaje pro zateplení.

Odraz tepelného záření a odstínění elektrosmogu řadí Lupotherm mezi nejlepší izolace.

Snadné a účinné zateplení zevnitř i z venku, do podlah, střechy, na stěny i fasády vhodné pro všechny objekty.

Měření a výpočet součinitele prostupu tepla (U) dle ČSN 73 0540-4
=======================================================


Výše uvedená norma popisuje, jakým způsobem se má správně stanovit součinitel prostupu tepla (U) konstrukce. Celý text normy je ke stažení zde.

V článku 6.3. je vzorec:

          Θai − Θsim
U = —————————   
[W/m2.K]
        Rsi . (Θai − Θe)

kde:
Θai = teplota vnitřního vzduchu [°C]
Θsim = průměrná teplota vnitřního povrchu [°C]
Θe = venkovní teplota [°C]
Rsi = koeficient přestupového odporu [m2.K/W]
přičemž:
Rsi = 0,13 m2.K/W pro svislé konstrukce
Rsi = 0,10 m2.K/W pro vodorovné konstrukce - tok tepla nahoru
Rsi = 0,17 m2.K/W pro vodorovné konstrukce - tok tepla dolů


Stěny, zateplené Lupothermem, jsou v zimě teplé. Je to způsobené prohřátím stěny v důsledku odrazu tepla zvenčí. Jejich teplota je velmi blízká teplotě vnitřního vzduchu.

Pokud tedy v čitateli zlomku bude hodnota blízká nule a ve jmenovateli co největší číslo (dané rozdílem vnitřní a venkovní teploty), tak výsledek dá velmi nízký součinitel přestupu tepla konstrukcí U.

Měření v zimě, kdy je největší rozdíl teplot, dá logicky nejlepší a současně nejpřesnější výsledek. Zde jsou reference, u kterých je prováděno měření teplot online.

    » E-shop
.


Dárek na uvítanou -
e-book zdarma:


FENOMÉN SÁLÁNÍ
Aneb: Co se ve škole nedozvíte...kvalitní firma
20 let záruka