Plochá střecha, Praha-ModřanyPopis stavby Hradstav s.r.o. :
Objekt - výrobní hala firmy 2N Telekomunikace.
Problém - Vysoká spotřeba energie, jak v zimě, tak i v létě (nutné chlazení - objekt se nachází na jižní straně budovy).
Skladba střešního pláště:
stávající střecha s krytinou z asfaltové lepenky - nevětraná mezera - Lupotherm - odvětraná mezera 6 cm - jednoduchá odrazová folie - prkenný záklop - asfaltový pás Dekbit V60 - modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 special dekor.
Lupotherm je po obvodě připevněn ke stávající fasádní polystyrénové izolaci a utěsněn oboustrannou lepící páskou a parotěsnou páskou. Rozdíl oproti přístavbě, kde je v konstrukci 20cm minerální vlny, je vidět na termosnímku


Recenze uživatele stavby :    + příspěvek


On-line měření teplot (letní a zimní provoz):