Bytový dům, Havlíčkova 57, BrnoPopis stavby EKOSAIN s.r.o. :
Tato fasáda byla realizována na bytovém domě s 5 nadzemními podlažími a 24 okny tří rozměrových velikostí. Tomu odpovídal počet pracovníků na přípravu materiálu na zemi a jeho dopravu do podlaží. Průměrně se zateplení fasády účastnili 4 pracovníci /den.
Podle jejich vyjádření se se systémem LUPOTHERM pracuje dobře, protože se jedná o suchý pracovní proces, který nevyžaduje technologické přestávky, které jsou nutné u dosavadních klasických lepených zateplovacích systémů. Spárování spojů obkladových desek GIGAPAN nelze s ohledem na množství spár považovat za rozhodující mokrý proces.
Denně bylo položeno cca 70 m2 Lupothermu, GIGAPANU pak cca 35 m2. Rychlost zateplení však zpomaluje zateplování ostění otvorů, kde je u desek GIGAPAN nutno postupovat s mimořádnou přesností odpovídající montáži sádrokartonu.Drobné nepřesnosti v plochách lze kompenzovat stěrkami.
Více fotografií s průběhem stavby je ke stažení zde.


Recenze uživatele stavby :    + příspěvek
POSOUZENÍ ZATEPLENÍ BD HAVLÍČKOVA 57, BRNO

V listopadu 2011jsme ve spolupráci s firmou Xnergie s.r.o., Kaštanová 8, Brno zahájili zateplení našeho bytového domu systémem LUPOTHERM. Realizaci zateplení prováděla firma, jejíž pracovníci byli dodavatelem systému LUPOTHERM firmou Xnergie proškoleni na pokládku celého systému zateplení fasády.
Bytový dům byl postaven v v roce 1966 z cihelných děrovaných bloků s tloušťkou obvodových zdí 37,5 cm a s parapety zeslabenými na 25 cm ve skladbě zvenku příčka z cihel CDm tl.11 cm, Heraklit tl.3 cm, vzduchová mezera tl.5 cm a příčka z plných cihel tl.6,5 cm. To jen na vysvětlení, proč jsme i vzhledem k rostoucím cenám energií začali zateplovat.
S ohledem na limitované finanční zdroje na fondu oprav jsme realizovali kompletní zateplení 2 stran z ulice orientované na východ a zateplení přízemí strany třetí, která je směrována do dvorního traktu s orientací na západ. Zbývající část domu zateplíme po našetření potřebné finanční částky, protože z různých důvodů nechceme jít do úvěrů.
Z celého domu máme teď v 1.NP zatepleny kompletně oba 2 byty a v ostatních 4 NP jsou s ohledem na vnitřní uspořádání domu byty, které mají některé místnosti zatepleny kompletně, některé z části a některé vůbec. Jsme tedy schopni velmi přesně specifikovat rozdíly mezi zateplenými a nezateplenými místnostmi. Máme vlastní domovní plynovou kotelnu. Přes noc netopíme při venkovních teplotách do –3 stupňů do 22.00 do 5.30 hod, pod tuto teplotu od 23.00 do 5.30 hod. Při denních teplotách nad bodem mrazu netopíme od 10.00-11.00 do 17.00-18.00 hod. Pod bodem mrazu se doba topení přes den mírně prodlužuje.
Náš byt patří k těm, které mají zateplenu východní část a nezateplenu západní část. Poměr je 50:50. Taky jsem si při letošní mírné zimě počkal na mrazy, které začátkem února zmrazily celou republiku vč.Brna, abych měl k posouzení zateplení izolací LUPOTHERM všechny dostupné podmínky. A protože vnímání tepla a chladu je výrazně osobní pocitová záležitost, použil jsem k získání relevantních údajů teploměr.

Mám změřeno, že
 • - pokud je teplota venku v noci do –5 st., teplota v zavřené ložnici se v době od vychladnutí radiátorů do začátku ranního nezmění
 • - pokud klesne teplota venku na a pod –10 st., teplota v ložnici klesne za stejných podmínek o 1 (slovy:jeden) stupeň dolů. Měřil jsem i při venkovní teplotě –14 st.

  Velmi pravděpodobně je teplota v zateplené místnosti dotována ze zateplených stěn. Protože, když se ráno začne topit, jsou všechny radiátory zahřáté na stejnou teplotu. Ale po určité době začnou termostatické ventily radiátory v místnostech se zateplením výrazně tlumit a případně je až úplně zavřou. V nezateplených místnostech topí radiátory výrazně více a stále. Teplota v nezateplených místnostech je při provozu tepelné soustavy proti zatepleným místnostem v našem bytě nižší o cca 2 st., pokud jsou zavřeny.

  Prohlašuji, že nejsem jakkoli napojen na aktivity firmy Xnergie vyjma realizace zateplení našeho domu. Při získávání informací o systému LUPOTHERM jsem četl v diskusních příspěvcích na stránkách Xnergie různá souhlasná, zpochybňující i odmítavá stanoviska různých diskutérů. Jsem stavař s praxí v projekci i v provozu a rozhodl jsem se informacím firmy Xnergie o LUPOTHERMU věřit. A dosavadní zkušenost mi dává za pravdu.
  A na závěr aniž bych chtěl jakkoli snižovat výše uvedené řádky si dovolím citovat slova z písně Michala Tučného :
  …..a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal.

  V Brně, 9.2.2012

  Miroslav Červinek
  Havlíčkova 57, Brno