Fasáda RD, Liliová 6, BrnoPopis stavby EKOSAIN s.r.o. :
Touto realizací zateplení fasády RD Liliová 6, Brno LUPOTHERMem jsem zahájili spolupráci s firmou Xnergie . Vlastní realizace zateplení pak byla poplatná několika následujícím aspektům, které nám neumožnily větší spokojenost se systémem LUPOTHERM:
  • nezkušeností našich pracovníků
  • velmi nerovným povrchem stávající fasády v rozmezí 1 – 7 cm, který bylo nutno vyrovnávat nosnou konstrukcí systému i v návaznosti na ostatní stavební práce provedené před realizací zateplení.
  • členitostí fasády – poměr oken a dveří k rovným plochám, dále prostupy kovovou konstrukcí – nebyla pro naše pracovníky, začínající se systémem LUPOTHERM, zcela ideální.

    Výše popsané skutečnosti způsobily, že přestože nabídková cena na realizaci byla o cca 15% vyšší, než cena doporučovaná na stránkách o materiálu Lupotherm (850 Kč/m2), že jsme se po sečtení nákladů dostali nad nabídnutou cenu. Přesto nás to od další spolupráce neodradí. Jsme přesvědčeni, že po dalších realizacích získají pracovníci více zkušeností a další stavby budou ziskové.
    Více fotografií s průběhem stavby je ke stažení zde.


  • Recenze uživatele stavby :    + příspěvek