Vepište prosím nejprve text a potom níže vyplňte i doplňující kolonky
   
V zimním období objíždí ředitel firmy realizované stavby s termokamerou.
pokud chcete i Vy termostnímky domu, doplňte sem, prosím, na Vás kontaktní údaje pro domluvu vhodného termínu:

Jméno a příjmení
E-mail povinné
Mobilní telefon
Adresa (pro navigaci)


Váš příspěvek bude zveřejněn do 24 hodin (vztahuje-li se k problematice a neobsahuje-li vulgarismy nebo pomluvy)
Pouze úryvek z recenze pana ing. Svobody:
Rozhodli jsme se, že dodatečná izolace bude provedena nad krokve z venku, aby zásah do podkroví byl co nejmenší. Dále bylo jasné, že použitím klasických materiálů pro zateplení nad krokve (desek z polystyrenu, polyuretanu nebo z minerálních vláken) se neúnosně zvýší tloušťka střešního pláště min. o 100 mm izolantu. S tím jsme se nechtěli smířit a hledali způsob řešení s minimálním navýšením tloušťky střešního pláště.
Podle zkušeností, že vše najdeš na internetu, jsme narazili na vícevrstvou folii Lupotherm o tl. pouze 3 cm. Po počáteční nedůvěře (protože popisované vlastnosti se zdály až příliš „zázračné“ a navíc šlo u nás o novinku) a po konzultacích a prostudování všech dostupných materiálů o těchto vícevrstvých fóliích, jsme se rozhodli to určité riziko podstoupit, hlavně z toho důvodu, že to bylo přesně to, co jsme hledali a odpovídalo našim představám o co nejmenším narušení užívání domu po dobu rekonstrukce. Tímto řešením se tloušťka střešního pláště zvětšila pouze o tl. kontralatě a sevřenou folii Lupotherm (cca 50-60 mm) a sádrokartonový podhled včetně původní izolace zůstal zachován. Zásah do podhledu proběhl pouze v místech střešních oken, která musela být demontována a vyměněna za nová.
Montáž izolace Lupotherm a všechny práce na střeše s tím související provedla firma ISOMONT s.r.o., kterou na místě stavby proškolil přímo ing. Bílek ředitel společnosti Xnergie. Přesto, že díky našemu dlouhému rozhodování práce probíhaly až na přelomu října a listopadu 2010, což už zrovna není ideální období pro zásah do zastřešení, vše proběhlo dobře.
Letos již využíváme výhod a úspor po provedení zateplení. V zimním období zmizely všechny popsané problémy. V létě se pohybuje teplota v podkroví většinou kolem 22°C a v současné době, kdy již týden dosahují venkovní teploty až 34°C ve stínu, stoupla vnitřní teplota v podkroví na max.27°C a to hlavně z toho důvodu, že na šesti střešních oknech nemáme dosud nainstalovanou žádnou zastiňovací techniku. Komora v podkroví, kde není žádné střešní okno je v létě nejchladnější místností v domě.

Doplnění recenze v lednu 2013:
Na základě skutečné spotřeby plynu pro vytápění a ohřev TUV za roky 2011 a 2012, mohu potvrdit, že zateplení opravdu splňuje svůj účel.
Průměrná spotřeba plynu za období před provedením opatření v letech 1999 – 2010 byla 2569 m3 plynu za rok
Výpočtová spotřeba plynu při vypočtené úspoře 46%, by se tedy měla pohybovat kolem 1387 m3 plynu/rok
Skutečná spotřeba plynu za rok 2011 činila 1375 m3, což představuje úsporu 46,5%.
Skutečná spotřeba plynu za rok 2012 činila 1290 m3, což představuje úsporu 49,8%.

Z těchto údajů se opravdu mohu domnívat, že provedené opatření funguje dobře. Jen připomínám, že kromě izolace střechy Lupothermem, bylo provedeno i zateplení stěn Porotherm tl. 400 mm systémem Etics s tloušťkou izolantu – polystyrén. desek 80 mm, výměna střešních oken dřevěných VELUX s dvojskly za plastová ROTO s izol. trojskly a výměna skel ve stávajících plastových oknech. Dle odborného posudku a návrhu opatření v rámci programu Zelená úsporám měla tato popsaná opatření vést k úspoře 46%, což skutečnosti z let 2011 a 2012 dá se říci potvrzují.

Celá recenze i s vyčíslením úspor je ke stažení zde.