Vepište prosím nejprve text a potom níže vyplňte i doplňující kolonky
   

Jméno a příjmení
E-mail povinné


Váš příspěvek bude zveřejněn do 24 hodin (vztahuje-li se k problematice a neobsahuje-li vulgarismy nebo pomluvy)V roce 2010 jsme začali s rekonstrukcí  RD na kuklíku. Dům má doloženou historii do roku 1886, ale pravděpodobně je starší. Zdivo smíšené, převážně kámen, obvodové zdi tloušťky cca 70cm, nepodsklepený.  Vytápění bylo ústřední ,s kotlem na hnědé uhlí.

V projektu bylo uvažováno se zateplením celého pláště polystyrenem  tl.10cm, v podkroví pak zateplení minerální vatou mezi krokve, tl. 24cm.

V průběhu rekonstrukce jsme s manželkou objevili izolační folii Lupotherm. Po prostudování informací na webu  a kontaktu s majitelem firmy p.Bílkem, jsme se dohodli na návštěvě jedné realizace zateplení podkroví a to  v domě manželů Šotonových.  Jejich spokojenost, faktická ukázka jednoduchosti montáže celého systému i praktické zkušenosti  nás přesvědčili . Další krok byla oprava projektu na nový systém zateplení a i když projektant tomuto systému moc něvěřil , upravil projekt dle naší žádosti.

Jako první přišla na řadu střecha. Po opravě vazby , zabednění celé plochy  a položení paropropustné folie Tyvek jsme se dohodli s firmou Vaněk, ze Žďáru nad Sázavou na zateplení folií Lupotherm a položení střešní krytiny. Při zahájení  vlastního zateplení proběhlo školení pracovníků, které provedl přímo p.Bílek. Dohlédl na položení prvních pásů a průběžně kontroloval kvalitu prací. Pracovníci p.Vaňka pracovali také ukázkově. Počasí nám také přálo a tak byla poslední taška položena před prvním sněhem.  První zimní zkušenosti nebyly moc průkazné, protože v domě byly čerstvé omítky, topení běželo ve zkušebním provozu a neustále se větralo kvůli vlhkosti.

Druhá etapa zatelpení  ( obvodových stěn)  začala  v květnu 2012. Zateplení prováděla firma p.Soudka z Nedvědice. Dohled nad provedením zateplovacích prací měl ing.Hrůza z firmy Xenergie. přes některé problémy při vyrovnávání a kotvení podkladového roštu postupovali práce relativně rychle. Při pokládce folie Lupotherm byl opět na stavbě ing. Hrůza, který s pracovníky p.Soudka prošel detaily napojení v místech ostění oken a dveří, napojení na střešní konstrukci a také ukončení konstrukce u země.  Po kontrole zateplení povolil další krok a to instalaci fasádních desek Gigapan.  Na tyto desky už přišla klasická skladba fasády a to  lepidlo, perlinka, přebroušení, penetrace a finální silikonová omítka.  Opět musíme pochválit p.Soudka I jeho zaměstnance, kteří pracovali zodpovědně, dali si záležet na každém detailu a výsledek odpovídá snažení.

První zkušenost po dokončení zateplení byla, že v domě zmizel signál všech mobilních operátorů. Zkušenost veskrze pozitivní v dnešní přetechnizované době. Topnou  sezónu jsme zahájili začátkem září a po zhruba půl roce provozu musím konstatovat, že zateplení funguje. Vytápíme cca 180m2 podlahové plochy, podkroví není ještě dokončeno a není vytápěné ale i tak v mrazech okolo 15°C je v podkroví stabilní teplota 10°C. Obytné prostory jsou celý týden temperovány na 20°C a víkendech zvyšujeme teplotu na 21°C. Za půl roku máme protopeno cca 2t peletek, kotel pracuje v automatickém režimu s pevně nastaveným  výkonem 9kw.  

Minulý týden nás navštívil p.Dudek s termokamerou a provedl  kontrolu zateplení. S výsledkem byl také spokojen.

Další zkušenosti se zateplením se ukáží  po nastěhování a celoročním  bydlení.